Versie 1, 30 november 2019

 

Privacy statement website, workshops en cursussen Wie ben ik?

 

Lilium Bloem Design is gevestigd in Made aan de Drimmelenseweg 1. Lilium Bloem Design maakt in haar atelier de meest verrassende bloemwerken in opdracht!

 

In opdracht maak ik persoonlijke:

 

  • Abonnementen
  • Compleet Bruidswerk
  • Persoonlijk Bloemwerk
  • Gedachtenvol Rouwbloemwerk
  • Tevens verzorg ik bloemschikworkshops in mijn atelier én op locatie.

 

Lilium Bloem Design verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Lilium Bloem Design vindt de persoonlijke levenssfeer van haar klanten/cursisten en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat Lilium Bloem Design zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze workshop of cursus.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van workshops en cursussen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor eventuele levering van onze producten.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 

De persoonsgegevens die wij verwerken voor workshops en cursussen bijeenkomsten en levering van de producten zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 

  •  NAW gegevens, bedrijfsgegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
  •  IBAN voor de betaling

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het leveren van producten of het organiseren van de cursussen en workshops. Voor het organiseren van deze cursussen en workshops kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau. Daarnaast kan Lilium Bloem Design op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Europa verwerkt.

 

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Voor de cursussen en workshops zullen wij uw gegevens vier weken na de eventuele evaluatie van de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolgbijeenkomst wordt gepland of deze gegevens nodig zijn voor de administratieve afhandeling. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

 

Rechten

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Lilium Bloem Design verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Lilium Bloem Design behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan info@liliumbloemdesing.nl

 

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Lilium Bloem Design omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

 

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met Lilium Bloem Design via info@liliumbloemdesign.nl

 

Gebruik van cookies

 

Lilium Bloem Design maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Alles over het gebruik van cookies door Lilium Bloem Design kunt u vinden in ons cookiebeleid.

 

Wijzigingen

 

Lilium Bloem Design behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen.